Sterilizasyon

STERL.jpg

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

        Merkezimizde merkezi sterilizasyon ünitemiz mevcut olup 4 personelimiz çalışmaktadır.Atık görevlimiz tarafından kliniklerden kapalı küvetler içerisinde toplanan kirli aletler sterilizasyon biriminde yıkama, her hasta için ayrı olacak şekilde paketleme ve otoklavda sterilizasyon işlemlerinden geçirilmektedir.Steril paketli aletler barkod cihazı ile o günkü tarih basılarak kliniklerde kullanılmak üzere klinik sorumlusuna teslim edilir. Steril paketler hekim tarafından hasta başında çalışma esnasında açılmaktadır.