Vizyonumuz & Misyonumuz & Değerlerimiz
18 Mayıs 2022
Vizyonumuz
Uluslar arası standartlara uygun sağlık hizmeti sunarak, 
en üst düzeyde bilimsel rol üstlenebilen, 
güven ve saygınlık konusunda önder, 
tercih edilen, 
hizmetleri ile mutluluk veren bir sağlık kurumu olmaktır.


Misyonumuz
Toplumumuzu, koruyucu diş hekimliği hizmetleri çerçevesinde eğiterek, 

bilgilendirerek yaygın ağız ve diş hastalıklarından korumak,
gerektiğinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların çözümünde
çağdaş teknolojileri ve en yeni tedavi yöntemlerini kullanarak
hastayı sağlığına kavuşturmak,
Bütün sağlık hizmetlerini insan ve hasta hakları çerçevesinde,
uluslar arası standartları temel alarak, etik kurallara
uygun, etkin, verimli, saygın, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir anlayışla topluma sunmaktır.DE
ĞERLERİMİ
Z

  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti: Hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

  • Hasta ve Çalışan Güvenliği:Hasta ve yakınlarının güvenli bir ortamda hizmet almalarını, çalışanların güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak.

  • Etik Değerlere Bağlılık: Tıbbi ve deontolojik kurallara bağlı kalmak.

  • Hakkaniyet:Verilen hizmette her türlü eşitliği sağlamak.

  • Şeffaflık:Yapılan hizmetler hakkında bilgilendirme yaparak hizmet sunmak.

  • Gelişime Açıklık: Tıbbi gelişmeleri takip ederek çalışanlara hizmet içi eğitimler vermek.

  • Hizmette Kalite: Hizmet Kalite Standartlarını en üst seviyede tutmak.                                                                                                                                     Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

                      Hasta ve Çalışan Güvenliği                                                                 Etik Değerlere Bağlılık

                                                                                   Hakkaniyet                        dünya.jpg                                                                                                 

                                                                                                                         Şeffaflık  

                                                    Gelişime Açıklı                                           Hizmette Kalite